การเข้าใช้งาน E-book ห้องสมุดวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน e-book ของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โดยการใช้งานครั้งแรก Username  เป็นรหัสนักศึกษา และ Passward 5 ตัวหลังของรหัสนักศึกษาค่ะ